Content

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

www.daad-thailand.org

องค์การแลกเปลี่ยนทางวิชาการเยอรมนี (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้ จะเรียกว่า “เรา” หรือ “DAAD”) มีความยินดีที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และให้ความสนใจองค์การ ตลอดจนโครงการสนับสนุนของเรา เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ และให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการบริหารข้อมูลโดยไม่เปิดเผย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดำเนินการภายใต้บังคับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งสหภาพยุโรปเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “DSGVO”) ด้วยนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราขอแจ้งให้คุณทราบถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการรักษาข้อมูลของคุณเมื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

1. ช่องทางติดต่อผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลและผู้แทนด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลตามความหมายของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ

องค์การแลกเปลี่ยนทางวิชาการเยอรมนี (DAAD)
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Germany
โทร. +49 228 882-0
อีเมล: datenschutzdaad.de

หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อเราได้

2. วัตถุแห่งการรักษาข้อมูล

วัตถุแห่งการรักษาข้อมูล คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ในที่นี้หมายถึงข้อมูลทุกอย่างที่ระบุถึงหรือทำให้สามารถระบุถึงบุคคลธรรมดาได้ (ดังที่เรียกว่า เจ้าของข้อมูล) ซึ่งรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เช่น รายละเอียดการเริ่มต้น การสิ้นสุด และขอบข่ายของการใช้บริการ

3. ประเภท ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และมูลฐานทางกฎหมาย ของการจัดการข้อมูล

ที่จะกล่าวต่อไป คือ การอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับประเภท ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และมูลฐานทางกฎหมาย ของการจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา

3.1 การจัดเตรียมเว็บไซต์ของเรา

เมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเราผ่านอุปกรณ์ของคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

 • วันที่และเวลาที่ใช้บริการ
 • ระยะเวลาในการเยี่ยมชม
 • ระบบปฏิบัติการที่ใช้
 • ปริมาณของข้อมูลที่ถูกส่ง
 • ประเภทของการเข้าใช้
 • ไอพีแอดเดรส
 • ชื่อโดเมน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวภายใต้บังคับตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง ข้อ f แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (DSGVO) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการ การรับรองการปฏิบัติการทางเทคนิค ตลอดจนการตรวจสอบและแก้ไขการทำงานที่ผิดปกติ  นอกจากนี้ เรายังรับรองการใช้เว็บไซต์ของเราและความสามารถในการทำงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เมื่อเรียกใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการจัดเตรียมนี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ โดยทั่วไปเราจะลบข้อมูลดังกล่าว 7 วันหลังการใช้บริการ เว้นแต่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ข้างต้นนานขึ้นเป็นพิเศษ ในกรณีนี้เราจะลบข้อมูลทันทีที่สิ้นสุดการใช้งาน

3.2 โซเชียลปลั๊กอิน

เว็บไซต์นี้ใช้สิ่งที่เรียกว่า “โซเชียลปลั๊กอิน” ของเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟซบุ๊ก กูเกิลพลัส และทวิตเตอร์ซึ่งบริษัท เฟซบุ๊ก มหาชน ที่อยู่ 1601 S. Califonia Ave, Palo Alto, CA 94304 สหรัฐอเมริกา บริษัท กูเกิล มหาชน ที่อยู่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, สหรัฐอเมริกา และบริษัท ทวิตเตอร์ มหาชน 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ดำเนินการ คุณสามารถส่งต่อข่าวสารและเนื้อหาต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของเราไปให้เพื่อนของคุณในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่คุณใช้บริการได้อย่างสะดวกง่ายดายผ่านปุ่มแชร์ทั้ง 3 ปุ่มของเฟซบุ๊ก กูเกิลพลัส และทวิตเตอร์ เว็บไซต์ของเรามีการติดตั้งเครื่องมือ Shariff Solution เมื่อคุณเปิดเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจึงไม่มีการส่งข้อมูลไปยังโซเชียลมีเดียดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

เบราว์เซอร์ของคุณจะเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของโซเชียลมีเดียผ่านทางโซเชียลปลั๊กอินต่อเมื่อคุณกดปุ่มแชร์ของโซเชียลมีเดียแล้วเท่านั้น เราไม่มีอำนาจในการกำหนดขอบข่ายข้อมูลที่ผู้ดำเนินการโซเชียลมีเดียดังกล่าวเก็บรวบรวมด้วยวิธีการนี้ ผู้ดำเนินการจัดการข้อมูลที่คุณเรียกใช้ในเว็บไซต์ของเรา หากคุณเข้าใช้โซเชียลมีเดียในเวลาเดียวกันผู้ดำเนินการจะสามารถจัดการการเรียกใช้ดังกล่าวของบัญชีในแต่ละโซเชียลมีเดียได้  นอกจากนี้ หากคุณเปิดใช้โซเชียลปลั๊กอินให้ทำงานร่วมด้วย เช่น การกดปุ่ม “ไลค์” หรือปุ่ม “แชร์” โซเชียลมีเดียแต่ละอันจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นสมาชิกของโซเชียลมีเดียนั้น ๆ ก็ยังเป็นไปได้ที่โซเชียลมีเดียดังกล่าวจะพบไอพีแอดเดรสของคุณ และอาจจะบันทึกไว้ด้วย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบข่ายของการเก็บรวบรวม การบันทึก และการใช้ข้อมูลของเฟซบุ๊ก กูเกิล และทวิตเตอร์ ตลอดจนสิทธิและทางเลือกในการติดตั้งได้จากนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบริษัทผู้ดำเนินการ ดังนี้

www.facebook.com/policy.php
www.google.de/intl/de/policies/privacy/
www.twitter.com/privacy
www.whatsapp.com/legal/

หากคุณไม่ต้องการให้โซเชียลมีเดียเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านทางเว็บไซต์ของเรา กรุณาอย่ากดปุ่มอนุญาต  นอกจากนี้ คุณยังสามารถบล็อกโซเชียลปลั๊กอินได้โดยติดตั้งแอดออนสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ

3.3 กูเกิล แอนาลิติกส์

เว็บไซต์ของเราใช้บริการ กูเกิล แอนาลิติกส์ ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ของบริษัท กูเกิล มหาชน (“กูเกิล”) กูเกิล แอนาลิติกส์ ใช้คุกกี้ (เปรียบเทียบตามข้อ 5) หรือไฟล์ข้อความ ที่บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและทำให้เกิดการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยทั่วไปข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของคุณที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้จะถูกส่งต่อไปยังตัวบริการหรือเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลในประเทศสหรัฐอเมริกาและบันทึกไว้ที่นั่น ในกรณีที่มีการใช้การปกปิดไอพีหรือ IP-Anonymous บนเว็บไซต์นี้ กูเกิลในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือในประเทศสมาชิกอื่น ๆ แห่งข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรปจะย่อไอพีแอดเดรสของคุณก่อน มีเพียงในกรณียกเว้นเท่านั้นที่จะมีการส่งไอพีแอดเดรสเต็มไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลในสหรัฐอเมริกาและดำเนินการย่อที่นั่น กูเกิลจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในนามของผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับการใช้งานเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ ไอพีแอดเดรสที่ กูเกิล แอนาลิติกส์ ส่งจากเบราว์เซอร์ของคุณจะไม่ถูกนำไปรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ของกูเกิล

เว็บไซต์นี้ใช้บริการ กูเกิล แอนาลิติกส์ ที่มีส่วนขยายหรือเอ็กซ์เทนชัน “_anonymizelp()” ซึ่งส่งผลให้มีการย่อไอพีแอดเดรสก่อนการประมวลผลต่อไปทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้สามารถใช้ระบุตัวตนได้ ส่วนขยายจะป้องกันการระบุตัวตนดังกล่าว และลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทันที

เราใช้ กูเกิล แอนาลิติกส์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ของเราได้สมำเสมอ สถิติที่รวบรวมได้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและปรับเปลี่ยนให้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับคุณในฐานะผู้ใช้ ในกรณีพิเศษที่จะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสหรัฐอเมริกา กูเกิลต้องปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)

มูลฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้ของ กูเกิล แอนาลิติกส์ คือ มาตรา 6 วรรคหนึ่ง ประโยค 1 ข้อ a แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (DSGVO) กล่าวคือ ความยินยอม ข้อมูลที่เราส่งและข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วยคุกกี้ การระบุตัวผู้ใช้ (เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งานหรือ User-ID) หรือบัญชีผู้ใช้โฆษณา (Advertising-ID)  จะถูกลบโดยอัตโนมัติภายหลัง 14 เดือน การลบข้อมูลที่ครบกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเดือนละครั้ง

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ ทั้งนี้เราขอเรียนว่า หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ได้อย่างไม่ราบรื่น

คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

คุณสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกูเกิลและขอบข่ายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อยู่ต่อไปนี้

3.4 บริการแผนที่

เว็บไซต์ของเราใช้บริการแผนที่ กูเกิล แมพส์ ซึ่งเป็นบริการแผนที่ของบริษัท กูเกิล มหาชน Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ต่อไปนี้ จะเรียกว่า กูเกิล) เมื่อคุณเปิดหน้าเว็บไซต์ที่มีกูเกิลแมพส์ปรากฏอยู่ เบราว์เซอร์ของคุณจะเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิล กูเกิลจะส่งรายละเอียดของแผนที่ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณโดยตรง และเชื่อมกับเว็บไซต์ผ่านทาง ไอเฟรม (iFrame) หากคุณไม่ต้องการให้กูเกิลเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านการเข้าอินเทอร์เน็ตของเรา คุณสามารถปิดการใช้งานจาวาสคริพส์ (JavaScript) ได้ที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ  ในกรณีนี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการแผนที่ได้ คุณสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลโดยกูเกิลได้จากนโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกูเกิลที่ https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html

4. การเชื่อมต่อสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์หรือบริการโดยผู้ให้บริการรายอื่นที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้จะถือว่าได้รับการออกแบบและจัดหามาโดยบุคคลที่สามและจะถือเป็นเช่นนั้นต่อไป เราไม่มีอำนาจเหนือการออกแบบ เนื้อหา หรือการทำงาน ในบริการของบุคคลที่สาม และเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่จัดหามาโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อ ขอให้คุณโปรดระวังว่า เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้อาจติดตั้งคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และเราไม่มีอำนาจเหนือการกระทำนั้น หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น คุณอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้

5. คุกกี้

เราใช้สิ่งที่เรียกว่า “คุกกี้” เพื่อให้คุณสามารถใช้การทำงานที่หลากหลาย เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของเราสะดวกสบายยิ่งขึ้น และเพื่อให้ข้อเสนอของเรามีความเหมาะสมที่สุด คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ประเภทของคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อหลายวัตถุประสงค์กับการทำงานที่หลากหลาย เราจึงจำแนกว่าคุกกี้นั้น จำเป็นในทางเทคนิคหรือไม่ (ความจำเป็นทางเทคนิค) จะถูกบันทึกไว้นานแค่ไหนและจะถูกใช้เมื่อใด (ระยะเวลาการบันทึก) และถูกติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเราเอง โดยบุคคลที่สาม หรือโดยบุคคลใด (ผู้ให้บริการคุกกี้)

ความจำเป็นทางเทคนิคและมูลฐานทางกฎหมาย

คุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิค: เราใช้คุกกี้บางประเภทเพราะจำเป็นในการรับรองว่าเว็บไซต์ของเราและการทำงานของมันสามารถปฏิบัติการได้ตามกฎหมาย คุกกี้เหล่านี้จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อเรียกใช้เว็บไซต์หรือติดตั้งการทำงานบางอย่าง เว้นแต่ว่าคุณหลีกเลี่ยงการติดตั้งคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ เราจะจัดการกับข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้บนหลักการตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง ข้อ f แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (DSGVO)

คุกกี้ที่ไม่จำเป็นทางเทคนิค: ในทางกลับกัน เราใช้คุกกี้ที่ไม่มีความจำเป็นเพื่อเพิ่มความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้เว็บไซต์ของเราหรือเพื่อบันทึกการตั้งค่าบางอย่างของคุณ และเรายังใช้คุกกี้ที่ไม่จำเป็นทางเทคนิคนี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ในการใช้ส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราจะสามารถปรับเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณในอนาคต เราไม่บันทึกคุกกี้ที่ไม่จำเป็นทางเทคนิคนอกจากคุณจะคลิกยืนยันว่า คุณได้ยอมรับคำแนะนำเกี่ยวกับคุกกี้ของเราและจะใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะดำเนินการกับข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้บนหลักการตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง ข้อ a แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (DSGVO)

ระยะเวลาการบันทึก

คุกกี้ช่วงเวลา: คุกกี้ส่วนใหญ่เป็นที่ต้องการเพียงชั่วระยะเวลาที่คุณเข้าใช้บริการนั้นหรือดำเนินการต่อ พวกมันจะถูกลบหรือหมดอายุทันทีที่คุณออกจากเว็บไซต์ของเราหรือช่วงเวลาใช้งานของคุณหมดอายุลง (เพราะเหตุนี้จึงเรียกว่า “คุกกี้ช่วงเวลา”) คุกกี้ช่วงเวลาจะถูกใช้ในการรักษาข้อมูลบางอย่างในช่วงเวลาใช้งานของคุณ

คุกกี้ถาวร: ในบางโอกาสคุกกี้จะถูกบันทึกเป็นระยะเวลานาน เช่น เพื่อจดจำคุณสำหรับการเข้าเว็บไซต์ของเราอีกครั้งในภายหลัง เพื่อให้คุณสามารถดึงการตั้งค่าที่บันทึกไว้กลับมา วิธีการนี้จะทำให้เข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นโดยคุณไม่ต้องทำการตั้งค่าบางอย่างอีกครั้ง เช่น การกำหนดภาษา คุกกี้ถาวรจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อหมดระยะเวลาที่กำหนดไว้นับจากวันที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือโดเมนที่คุกกี้ถูกติดตั้งไว้

ผู้ให้บริการคุกกี้

คุกกี้จากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม: “คุกกี้จากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม” ถูกติดตั้งและใช้โดยผู้ให้บริการหรือเว็บไซต์อื่น เช่น ผู้ดำเนินกิจการเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์และการวัดการเข้าถึงได้ที่ส่วนหลังของนโยบายนี้ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามสามารถใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาหรือรวมเข้ากับเนื้อหาโซเชียลมีเดีย เช่น โซเชียลปลักอิน

การลบและการคัดค้านการใช้งานของคุกกี้

การใช้งานเว็บไซต์ของเราไม่บังคับให้คุณยอมรับคุกกี้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการบันทึกคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถปิดตัวเลือกที่เกี่ยวข้องผ่านการตั้งค่าระบบในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถลบคุกกี้ที่บันทึกไว้ผ่านการตั้งค่าระบบได้ทุกเวลา โปรดจำไว้ว่า หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ บริการของเราอาจถูกจำกัดการใช้งาน

คุกกี้ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา:

ชื่อคุกกี้ ความจำเป็นทางเทคนิค ระยะเวลาที่บันทึก ผู้ให้บริการคุ้กกี้ วัตถุประสงค์การใช้และประโยชน์
PHPSESSID จำเป็น คุกกี้ช่วงเวลา (ถึงสิ้นสุดช่วงเวลาใช้งาน) DAAD คุกกี้นี้จำเป็นต่อการรับรองผู้ใช้งานในหลายฐานข้อมูลและต่อการใช้แบบฟอร์ม  Symfony (เช่น แบบสัญญา)
daad_cookie_consent จำเป็น คุกกี้ถวาร (1 ปี) DAAD ระบบจะจดจำการตั้งค่าคุกกี้ของท่านและป้องกันการแสดงผลคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ละครั้ง
_ga ไม่จำเป็น คุกกี้ถาวร (2 ปี) Google Inc. คุกกี้นี้ทำให้ Google Analytics แยกแยะผู้ใช้งานได้
_gat ไม่จำเป็น คุกกี้ถาวร (1 นาที) Google Inc. คุกกี้นี้ใช้จำกัดจำนวนคำขอที่ส่งไปยัง Google Analytics
_gid ไม่จำเป็น คุกกี้ถาวร (24 ชั่วโมง) Google Inc. คุกกี้นี้ทำให้ Google Analytics แยกแยะผู้ใช้งานได้

6. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้รับภายใน: ภายใน DAAD การเข้าถึงจะถูกจำกัดสำหรับบุคคลที่จำเป้นต้องใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 3 เท่านั้น

ผู้รับภายนอก: เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้รับภายนอก DAAD ต่อเมื่อจำเป็นต่อการจัดการหรือดำเนินการตามคำขอของคุณ เมื่อมีการอนุญาตอื่นตามกฎหมาย หรือเมื่อคุณอนุญาตให้เราแบ่งปันข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของคุณ

ผู้รับภายนอกอาจเป็น:

a) ผู้ดำเนินการ
ผู้ให้บริการภายนอกที่เราให้จัดหาบริการ เช่น ในส่วนของโครงสร้างภายในทางเทคนิคและการดูแลบริการของ DAAD หรือการจัดเตรียมเนื้อหา เราเลือกผู้ดำเนินการเหล่านี้อย่างระมัดระวังและตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของความเป็นส่วนตัวของคุณ ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดเท่านั้น

b) องค์กรรัฐ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ เช่น อัยการ ศาล หรือสรรพากร ที่เราต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามเหตุผลทางกฎหมาย

c) องค์กรเอกชน
หุ้นส่วนขององค์กรหรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งจะได้รับข้อมูลตามความยินยอมหรือความต้องการที่จำเป็น

7. การใช้ข้อมูลในประเทศที่สาม

เรารับประกันก่อนดำเนินการต่อว่า หากข้อมูลถูกส่งไปยังองค์กรที่มีสำนักงานใหญ่หรือสถานที่ใช้ข้อมูลนอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือนอกประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป ยกเว้นบางกรณีตามกฎหมาย ผู้รับข้อมูลไม่ว่าจะจากการยินยอมที่เพียงพอของคุณหรือจากระดับการรักษาข้อมูลที่เหมาะสม (เช่น ผ่านมติความเหมาะสมของคณะกรรมาธิการยุโรป ผ่านการรับรองที่เหมาะสมอย่างการรับรองตนเองของผู้รับข้อมูลสำหรับกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา หรือสำหรับข้อตกลงตามสนธิสัญญาที่ถือว่าได้มาตรฐานของสหภาพยุโรประหว่างสหภาพยุโรปกับผู้รับข้อมูล) คุณสามารถขอรายชื่อผู้รับข้อมูลในประเทศที่สามและสำเนาข้อกำหนดที่ตกลงกันในแต่ละกรณีจากเราเพื่อให้แน่ใจในระดับการรักษาข้อมูลที่เหมาะสม โดยกรุณาใช้ช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ในข้อ 1

8. ระยะเวลาบันทึกข้อมูล

ระยะเวลาบันทึกสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ในแต่ละบทว่าด้วยการใช้ข้อมูล โดยทั่วไปเราจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงในระยะเวลาที่จำเป็นตามแต่ละวัตถุประสงค์เท่านั้น หรือในกรณีของความยินยอมคือจนกว่าจะเพิกถอนความยินยอมนั้น เมื่อคุณเพิกถอนความยินยอมเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเว้นแต่จะมีข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้มีการใช้ข้อมูลต่อไป และเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่มีหน้าที่ตามกฎหมายด้วย

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ในฐานะที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ข้อมูล คุณจะมีสิทธิมากมายดังต่อไปนี้:

สิทธิเข้าถึงข้อมูล: คุณมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองที่เราบันทึกไว้

สิทธิแก้ไขให้ถูกต้องและสิทธิลบข้อมูล: คุณสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือลบข้อมูลของคุณหากมีมูลเหตุแห่งกฎหมาย

สิทธิจำกัดการใช้ข้อมูล: คุณสามารถขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลของคุณได้หากมีมูลเหตุแห่งกฎหมาย

สิทธิถ่ายโอนข้อมูล: หากคุณได้ให้ข้อมูลกับเราโดยมูลเหตุแห่งสัญญาหรือความยินยอม คุณสามารถแสดงมูลเหตุแห่งกฎหมายและขอให้เราส่งข้อมูลที่คุณเคยให้ไว้ในรูปแบบที่เป็นที่นิยมและอ่านโดยอุปกรณ์ได้ให้คุณ หรือให้กับผู้รับผิดชอบรายอื่นก็ได้

การคัดค้านการใช้ข้อมูลโดยมูลเหตุแห่งกฎหมายของ “ประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง” ภายใต้ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป มาตรา 6 วรรคหนึ่ง ข้อ f (DSGVO) คุณมีสิทธิคัดค้านตามสาเหตุแห่งสถานการณ์เฉพาะของคุณ ไม่ให้เราใช้ข้อมูลของคุณได้ทุกเวลา เท่าที่กระทบมูลเหตุแห่งกฎหมายว่าด้วย “ประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง” เมื่อคุณใช้สิทธิของคุณในการคัดค้าน เราจะปรับการใช้ข้อมูลของคุณ  เว้นแต่ เราสามารถแสดงเหตุผลจำเป็นในการป้องกันสำหรับการใช้ข้อมูลต่อตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เหนือกว่าสิทธิของคุณได้

เพื่อใช้สิทธิในการคัดค้านของคุณ กรุณาใช้ช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ในข้อ 1

สิทธิคัดค้านคุกกี้: คุณสามารถคัดค้านการใช้คุกกี้ได้ทุกเวลา รายละเอียดที่เกี่ยวข้องอยู่ในคำแนะนำของเราว่าด้วยคุกกี้ในข้อ 5

สิทธิเพิกถอนความยินยอม: หากคุณได้ให้ความยินยอมกับเราในการใช้ข้อมูลของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวโดยให้มีผลในอนาคตได้ทุกเวลา การเพิกถอนนี้จะไม่มีผลกับความชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลของคุณจนถึงวันแห่งการเพิกถอน

สิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานควบคุมดูแล: คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานควบคุมดูแลที่รับผิดชอบ หากคุณเชื่อว่า การใช้ข้อมูลของคุณได้ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ โดยคุณสามารถติดต่อหน่วยงานรักษาข้อมูลที่รับผิดชอบในพื้นที่อยู่อาศัยหรือประเทศของคุณ หรือหน่วยงานรักษาข้อมูลที่รับผิดชอบของเรา

สิทธิติดต่อกับเรา: นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล หรือความยินยอมใดที่คุณอาจจะได้ให้ไป เพื่อดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โปรดติดต่อ datenschutzdaad.de หรือเขียนจดหมายส่งมายังที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราสามารถระบุตัวตนของคุณได้

10. ผู้แทนด้านการรักษาข้อมูล

ช่องทางการติดต่อผู้แทนด้านการรักษาข้อมูลของเรา:
Dr. Gregor Scheja
Scheja & Partners GmbH & Co. KG
Adenauerallee 136
53113 Bonn
Germany
โทรศัพท์: +49 228 227226-0
โทรสาร: +49 228 227226-26
www.scheja-partner.de

หรือติดต่อผ่าน https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

11. สถานะ

ให้บังคับตามเวอร์ชันล่าสุดของนโยบายรักษาข้อมูลนี้ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2018

โฆษณามหาวิทยาลัยเยอรมัน

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from UniSC Australia and a Bloomb...

เพิ่มเติม

Earn an LL.M. International Finance degree at the Institute for Law an...

Scholarships available! Degree conferred by Goethe University Frankfurt. For graduates from Asia holding a first degree in law, business or economics. One-year program conducted in English. Apply now...

เพิ่มเติม

MBA International Business Consulting at Offenburg University (Black F...

MBA IBC (Black Forest Business School) – Prepared for Leadership Upgrade your career with an English-taught MBA degree of Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around...

เพิ่มเติม
1/3

ติดต่อ

 • DAAD Information Centre Bangkok

  18/1 ซอยเกอเธ่ ถนนสาทร 1 10120 กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์: +66 (0)82 259 2458 - 9
  อีเมล: infodaad-thailand.org

  Facebook: DAAD Thailand
  DAAD LINE Official 

  เวลาเปิดทำการ
  ท่านสามารถนัดหมายเพื่อปรึกษาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ DAAD ได้ตามวันและเวลาทำการ

  ปรึกษาข้อมูลที่ออฟฟิศ 
  วันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
  ปรึกษาข้อมูลทางออนไลน์ผ่าน Zoom 
  วันพุธ – วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

   

ภาพบันทึกหน้าจอ แสดงที่ตั้งออฟฟิศ DAAD